de-rol-van-schoonmakers-in-het-voorkomen-van-ziekenhuisinfecties
de-rol-van-schoonmakers-in-het-voorkomen-van-ziekenhuisinfecties

De rol van schoonmakers in het voorkomen van ziekenhuisinfecties

De rol van schoonmakers in het ziekenhuis wordt nog dikwijls onderschat. Dit terwijl zij grote invloed hebben op het welzijn van de patiënten. Zonder goede hygiëne kan geen ziekenhuis bestaan. Dit werd maar al te goed duidelijk gedurende de pandemie. Als virussen of bacteriën vrij spel krijgen, kan dit de gehele samenleving tot stilstand brengen. Dat de schoonmaak ziekenhuis van belang is, moge dus wel duidelijk zijn. Maar wat is precies de rol van de schoonmakers? Waar moet op gelet worden bij het vinden van het juiste schoonmaakbedrijf? 

Voorkomen van snelle verspreiding infecties 

In het ziekenhuis komen vooral mensen met een kwetsbare gezondheid. Vaak mensen die al wat onder leden hebben. Soms ook besmettelijke virussen en infecties. Het is van essentieel belang dat de hygiëne rondom deze patiënten goed is. Alleen zo kan een snelle verspreiding van het virus worden voorkomen. Ook de patiënten en bezoekers zelf hebben hier invloed op. Bijvoorbeeld door zich te houden aan de aangegeven maatregelen. Denk aan handen wassen bij het betreden en verlaten van de ruimte en het dragen van beschermende kleding. 

De allerbelangrijkste rol is echter weggelegd voor de schoonmakers binnen het ziekenhuis. Belangrijk is dat er wordt gekozen voor een deskundig bedrijf. Eentje die ervaring heeft binnen de gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan een CSU schoonmaakbedrijf. De schoonmaak in het ziekenhuis houdt nooit op. Het is niet iets wat even tussen de bedrijven door gedaan kan worden. Ook niet iets wat enkel in de vroege ochtend of nacht kan worden uitgevoerd. De schoonmaak blijft doorgaan. 24 uur per dag, zeven dagen per week. Alleen zo kan een snelle verspreiding van ziekenhuisinfecties worden voorkomen. 

Schoonmakers hebben een grote invloed op de gehele samenleving 

De rol van de schoonmakers in het ziekenhuis is niet alleen van belang voor de zorginstelling zelf, maar heeft invloed op de gehele samenleving. Als een ziekenhuisinfectie gaat zwerven, kan dit heel Nederland aantasten. Het kan terechtkomen bij mensen met een kwetsbare gezondheid. Op dat moment kan de zorg in Nederland overbelast raken, is er minder menselijk contact mogelijk en zullen vergaande maatregelen moeten worden getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit is dan ook de reden dat ziekenhuizen zich aan een zeer streng hygiëneprotocol moeten houden. Zo zorgen ze ervoor dat iedereen in en buiten het ziekenhuis gezond blijft. 

Schoonmaakbedrijf vinden

Toch is het niet altijd gemakkelijk om het juiste schoonmaakbedrijf te vinden. Zeker niet in de huidige tijd. We zien een nijpend tekort aan goed geschoold schoonmaakpersoneel. In deze sector is enorme werkgelegenheid te vinden. Het zou dan ook een prima alternatief moeten zijn voor werkzoekenden. Toch heeft de sector zich door de jaren heen minder aantrekkelijk gemaakt. Met name door de hoge werkdruk en het lage salaris. De afgelopen tijd heeft men hier echter verandering in proberen te brengen en wordt het werk als schoonmaker steeds aantrekkelijker. De hoop is dat dit ook leidt tot betere hygiëne binnen de ziekenhuizen. Een belangrijk goed.

Ontdek meer succesvolle jobs op lifesyle blog voor mannen mensgoodlife.