zijn-er-oplossingen-voor-het-personeelstekorten-in-de-zorg
zijn-er-oplossingen-voor-het-personeelstekorten-in-de-zorg

Zijn er oplossingen voor het personeelstekorten in de zorg?

Zelfs nu we de coronacrisis langzaam achter ons laten zijn ziekenhuizen en zorginstellingen nog altijd druk bezig met personeel werven zorg. Extra vacatures plaatsen is al lang niet meer de manier om extra personeel te werven. Het is dan ook fijn dat er veel  wordt meegedacht over oplossingen, de zorg is immers voor iedereen belangrijk. Momenteel zijn er al een aantal initiatieven vanuit zorg en overheid om deze sector aantrekkelijker te maken. We focussen ons in dit artikel op de twee meest voor de hand liggende manieren om personeel te reguleren binnen de zorg: meer instroom, minder uitstroom. We beschrijven hoe dit toegepast kan worden als een integrale aanpak zorg personeelstekort.

Hoe zorgen we voor meer instroom?

Het aansporen van een grotere instroom binnen de zorg gebeurt volop. Sinds het derde kwartaal van 2017 is er een duidelijke stijgende lijn te zien. Deze instroom stagneert in 2019 op een instroom van ongeveer 169.000 medewerkers. In 2020 zwakt de groei af, maar deze herpakt zich gedurende 2021, tijdens de pandemie.

Toch blijven de aantallen van vacatures in de zorg onverminderd hoog. Als we dit namelijk vergelijken met andere bedrijfstakken was de toename van het aantal vacatures per saldo, duidelijk het grootst in de zorg. Er staan zo’n 45 duizend vacatures open. Vooral gediplomeerde verzorgenden ig, verpleegkundigen, woonbegeleiders en operatieassistenten zijn momenteel zeer lastig te vinden. Dit komt door de landelijke  tekorten maar ook door de oplopende werkdruk.

Hoe zorgen we voor minder uitstroom?

We kunnen ons massaal gaan focussen op meer instroom, maar dat heeft bijna geen zin als we niet ook de focus leggen op het voorkomen van uitstroom. De zorg zou veel meer aandacht mogen besteden aan het behoud van medewerkers. Sinds 2017 zijn de uitstroom aantallen al op hetzelfde niveau van circa 120.000 medewerkers, toch ruimte voor verbetering dus

Uit een enquête van FNV bleek dat driekwart van het ziekenhuispersoneel soms overweegt de sector te verlaten. De voornaamste redenen die hieruit zijn gekomen zijn de hoge werkdruk , een te laag loon en de balans die uit evenwicht is tussen werk en privé.

Tegen uitstroom door pensionering valt weinig te doen, maar voorkomen dat werknemers overstappen naar een andere bedrijfstak of zelfstandig ondernemer worden kan wel. Dit kan de zorg doen door zich te focussen op de bovenstaande pijnpunten. 

Het is een taak voor de zorg om zich dus op zowel de instroom als de uitstroom te focussen. Natuurlijk zijn dit slechts twee kleine onderdelen van de aanpak op het tekort aan zorgpersoneel. Maar het is een begin, een belangrijk begin!

Vind meer werk met behulp van de blogs voor mannen op mensgoodlife.